40 thoughts on “Cách nhận biết gà mái hay?

  1. A ơi em hỏi nhà e có nuôi một con tía chân vàng 11 tháng 3 kg r nhưng ko gáy mà lại e để ý ko biết sao bọn mai hoặc bọn gà trống đang trực chiến lớn tuổi hơn nó mà lại ko con nào muốn đánh nhau hay đến gần nó … Em thắc mắc ko hiểu tại sao 🤔🤔

Leave a Comment