Cách phân biệt hàm Vlookup với hàm Hlookup▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”:
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Cách phân biệt hàm Vlookup với hàm Hlookup

  1. Có cách nào đảo ngược phương tìm kiếm không thầy? Nhiều khi mình có nhu cầu tra từ phải sang trái, từ dưới lên trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *