22 thoughts on “Cách Phòng Và Trị Bệnh Nấm Hồng Trên Cây Mai Vàng

  1. Ban long oi! Giup toi 1 chuyen ở cho toi mua ko co fan hữu cơ vi lượng vay thay the loai nao dc, hay ban ship gium 1binh loai do va 1cay mai giao fu tan hoanh khoan 20 goc tuong doi dep gia khoan 500k toi rat cam on ban nhieu.

  2. Thời tiết nắng nóng mình lấy lưới che nắng cây mai có tốt không anh long? , có thiếu anh nắng cho cây mai không?

Leave a Comment