9 thoughts on “Cách tắt và xoá dữ liệu trên iPhone, Reset iPhone trước khi bán

  1. Nếu ip mới đã active r nhưng cháu muốn chuyển dữ liệu từ ip cũ sang ip mới thì cháu dùng cách reset này đc ko thế chú peter ?

  2. Người việt mà màu mè vc làm ơn ra video dùng tiếng việt dùm cái làm như ai cũng biết tiếng anh z à 😡😡😡😡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *