14 thoughts on “Cách Thêm Font Chữ Vào Photoshop Cs6

  1. Bắt đầu hướng dẫn tại 2:55
    Vì lúc đó mình mới làm video nên còn chậm chạp, mong mọi người thông cảm.

Leave a Comment