43 thoughts on “Cách vào đà bóng chuyền học sinh { lưới cấp 2 cao 2m25🍀

  1. Nhảy đà chắn nhảy ngoài 3 dô..?? Bạn nên học laii cách vào đà chắn rồi hẳn lên clip..mình chơi bóng hơn chục năm mới biết có 4 cách vào đà đấy hihi..bạn hay thật

  2. Dân thể thao đào tạo chuyên nghiệp cũng chưa làm video chỉ ai
    Mà cho hỏi bậc đà chắn là như vậy đó hã
    Rồi vào thi đấu giải chuyên nghiệp vô đà chắn vậy đúng chưa?

  3. Đánh dí mấy ông thầy sài lưới cao 2m43 không bay có tới đâu mà đập . Lưới này là hơi thấp r

  4. mày nhìn là ko biết chơi rồi – tao trong môn thấy mày nhảy là biết sai sai rồi =)) tay còn chưa chuẩn

  5. Ngta hướng dẫn cách vào đà bật cao theo cách của họ.chứ có đập bóng đéo đâu mà chúng mày cứ phải quan trọng lưới cao hay thấp nhỉ.mấy thánh đầu buồi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *