5 thoughts on “#cách xả gió thắng đĩa k bị hao dầu

  1. Cứ vài ngày là mình phải thay dầu thắng của bánh trước, mình không rõ nguyên nhân vì sao vài ngày là hết dầu thắng sau khi đã thay, bóp nhẹ hiều, thắng không ăn ( do hết dầu thắng ), như vậy là nó bị gì vậy bạn ?

Leave a Comment