7 thoughts on “Cách xếp nhà chính cấp 4 thủ tốt | Tuấn Channel

  1. Mình thấy xếp như này đẹp nhưng khi cho vài con Balon ở hướng 8h cong vào thì kiểu j cũng phá di nhà chính!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *