Cận Cảnh Cá Trắm Đen Hồ Thác BàCận cảnh cá trắm đen hồ thác bà Đây là video quay lại toàn cảnh một con cá trắm đen được ngư dân đánh bắt bằng lưới dù được trên sông chảy…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Comment