26 thoughts on “Cận cảnh hàng nghìn con ốc li ti đang phá đất cắn rau

  1. Nhiều ốc quá bạn nhỉ , bạn trồng nhiều rau trên sân thượng thích quá. Thích rau muống vài tháng nay ko đuoc ăn và cà rau mồng tơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *