24 thoughts on “Càn Long Truyền Kỳ Tập 1 – Thuyết minh VTV

  1. Lao hoang de trong fim van van van that van chang hay lao co nghe tin can benh kho thang loi voi san da bong ru doi….chi vi hai chu tich ta .. .wuoc fap nghiem lam…di wa ho chan ho lua ho mai theo toi thi nghi ngoi de wuoc thai dan an .ong lao nay nha ta co thuoc co xon hao hai vi phien ong di chuyen ra cai phu do huyen xem the nao mau mang ve ta so vai wan roi …nhieu lam hoi khong cho loi dau dua den xu mot cau trong an vu an bach ra toan bo la toi trang dam bao ong ve ta cho ta loi vo co chut giay to khong co cua ai dau nha benh j cung khoi

  2. Con trai Ung Chính còn có Hoằng Thời anh của Càn Long sao lại bảo Ung Chính không sinh được con trai mới đổi con gái lấy con trai. Chẳng qua Người Trung Quốc tự an ủi bản thân rằng Càn Long là người Hán cai trị giang sơn người Hán chứ không phải người Mãn Châu.

Leave a Comment