Cập Nhật Tình Hình Chiều 18/ 9 Tàu Trung Quốc tiếp tục truy đuổi, chủ động đâm vào tàu Việt NamCập Nhật Tình Hình 18/ 9 Tàu Trung Quốc tiếp tục truy đuổi, chủ động đâm vào tàu Việt Nam

Đây là Trang của kênh quý vị có thể đọc thêm tin túc ở đây:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

9 thoughts on “Cập Nhật Tình Hình Chiều 18/ 9 Tàu Trung Quốc tiếp tục truy đuổi, chủ động đâm vào tàu Việt Nam

  1. Comments from my #8 comments Make is my way of my life to get back from my iPhonem MTV for me so I’m not happy 😃 I know I don’t know how you to get me to get back from my iPhonem MTV@comingINTERNACINAL. Minh hau9$

  2. Cướp đến nhà .đàn bà cũng đánh.đó là câu nói,cũng là câu châm ngôn của ông bà ta dạy cho con chắu biết đạo lý giữ nhà giữ nước .vậy sao các quan k cho quân nện cho bọn cướp biển một trận?

Leave a Comment