Case 222: Khe hở môi hàm trên bên trái.Có nhiều cách phân loại khác nhau như phân loại theo phôi thai học (hình thành môi và vòm miệng: khe hở tiên phát và khe hở thứ phát) theo mối liên quan với cung hàm (khe hở trước cung hàm: khe hở môi; khe hở sau cung hàm: khe hở vòm miệng). Nhưng có liên quan đến phẫu thuật thì cách phân loại theo tổn thương giải phẫu là thích hợp nhất. Theo đó người ta chia các mức độ KHM

3.1. Khe hở môi trên: gồm có:

3.1.1. Khe hở môi trên một bên:

KHM độ I: là khe hở chỉ có ở làn môi đỏ.

KHM độ II: có khe hở môi đỏ và một phần chiều cao môi.

KHM độ III (độ IIIa): khe hở toàn bộ môi đơn thuần, chỉ thông vào đến nền lỗ mũi.

KHM độ IV (độ IIIb): khe hở toàn bộ môi kết hợp với khe hở cung răng và vòm miệng.

3.1.2. Khe hở môi trên hai bên (khe hở môi kép).

Có 2 khe hở ở cùng môi trên. Phân loại mức độ cũng giống KHM một bên. Hai khe hở có thể cùng một mức độ hoặc khác nhau.

3.2. Khe hở vòm miệng: được chia làm 4 mức độ:

KHVM độ I: chỉ có khe hở ở vòm miệng mềm

KHVM độ II: có KHVM mềm và một phần vòm miệng cứng.

KHVM độ III: có khe hở vòm miệng toàn bộ một bên.

KHVM độ IV: khe hở vòm miệng hai bên tương ứng với KHM kép độ IV hoặc III b.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *