Cát Bụi Cuộc Đời (Tân cổ)Tân cổ: Cát Bụi Cuộc Đời – Tác giả: Hà Sơn, lời cổ: ĐĐ Thích Nghiêm Bình do Minh Béo & Ngân Tâm biểu diễn tại Khu di tích Đền thờ liệt sĩ, ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ngày 05/10/2019.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *