38 thoughts on “Châu Tinh Trì Mới Nhất Năm 2018 – Vượt Ngục

  1. Coi phần này mấy chục lần, có mấy câu nói bao hay. Muốn bắt trước mà không được :)). Nói cũng đúng nhân vật Châu Tinh Trì vào vai giỏi võ, thông minh, lại cà trớn :)). Mình học theo cũng mẻ trán :))

Leave a Comment