49 thoughts on “Chị Đẹp Chiều Chồng 4: Chị Đẹp Kiếm Phi Công- Hài Tục Tỉu

  1. Con người ta là phải thực tế như vậy ! Ai như mấy thằng nhà báo đạo đức giả, thấy gái mặc đồ hở hang là nói "phản cãm" … Gái mà cởi áo đưa vú vào mặt tụi nó chắc té xỉu !

  2. diễn viên chính (chị đẹp) diễn hay. hài kịch hay, thực tế cuộc sống là như vậy. cứ thế mà làm những videos tiếp theo nha Phong "mặt lồn".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *