19 thoughts on “Chi Pu bỏ hết công việc để quay phim Vẫn Có Em Bên Đời

  1. Phim hay lắm xem mà khóc hết nước mắt luôn …hai diễn viên chính …đẹp đôi ..diễn suất tốt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *