25 thoughts on “CHỈ VÌ BÀ HIỆU PHÓ MÀ CẢ GIA ĐÌNH HERI PHẢI THẮT LƯNG BUỘC BỤNG | ĐẸP TV

  1. Nguyễn Phương Nhi Official

    Ghét con Tâm Tanh không bai giờ ưa nổi nó. Người giúp việc mà tưởng như người trong nhà. Ham tiên ham ăn. Lam Chi chửi là đúng. Đuổi nó luôn cho rồi. Cho Tâm Ý ở lại thôi. Nó đòi hỏi từ cái này tới cái kia mà chẳng làm được gì. Chủ Tâm Ý làm được.

  2. Hua Tu

    Tôi ghét ông Đỗ Tú Tài với cái bà Liễu đó trời đi trời trông được chứ tại tổ chức 100 ngày cho cái bà Liễu đó mà bắt nguyên cả gia đìn thắt lưng buộc bụng

  3. Ngan Pham

    Mẹ nó nữa tại bà khiến gia đình của Lam Chi gia nông nỗi này mẹ nó nữa ông Đỗ Tú Tài ông đúng là quá đáng mẹ của cô Hoa chưa mất được 1 năm mà ông lại quèn bà mẹ nó nữa thiệt tình à 😡😡😡😠😠😠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *