22 thoughts on “Chích ngừa ở xã vào ngày 25 hàng tháng

  1. Chích ngừa để phòng bệnh là rất cần thiết nhưng mỗi lần chích ngừa cho con thấy tội nghiệp cho con quá!

  2. Khà…khà….con nít được chăm sóc chích ngừa. Còn mẹ bé phải vịn cho chắc nha, bé quậy khi sợ đau. Nhưng nhìn mặt bé không sợ đâu, các bé kia khóc, còn bé này vô tư nha, can đảm đấy.

Leave a Comment