Chính sách quốc phòng 3 Không, Ba Đình đã mắc bẫy Bắc Kinh như thế nào?Nhà cầm quyền VN không những dốt về kinh tế, khoa học kỹ thuật, kiềm hãm sự phát triển của quốc gia, hủy hoại môi sinh và xã hội, tạo bất công, gây nhiều nghịch lý trong đời sống… mà còn rất bảo thủ về mặt chính trị.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

5 thoughts on “Chính sách quốc phòng 3 Không, Ba Đình đã mắc bẫy Bắc Kinh như thế nào?

  1. oi thang nao ma noi 3 ko dien khung that co phai nguyen chi vinh ko hay la nguyen phu trong ai ma noi 3 ko la dau ko oc chua cuc hay la han gian ban nuoc cua tq hay bat giam ai ma noi 3 ko tu hinh nguoi nao noi 3 ko lanh dao hay bo 3 ko di

  2. Quan hệ Trung Việt như CHỦ với TỚ. Ngay cả tên kẻ giặc là Trung Quốc mà cũng không dám nêu ra thì đảng và quân đội anh hùng cái nỗi gì? Đám DLV bưng bô, nói gì thì nói nhưng đây vẫn là sự thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *