20 thoughts on “Chờ Ông Dũng Live, Ngồi Review Ô Mai

  1. Đây là “Trò Chơi” giả lập ăn ô mai hay nhất mà tôi từng xem =)))) nó mang lại cho tôi cảm giác thèm thuồng và nước bọt chảy ừng ực rất là chân thực =)))))))))))))))))))
    Edit: đã chỉnh thành “Hướng Dẫn và Phong Cách” rất nhanh! VẦNG =))))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *