Chòi má, ai đã đạo diễn cho cái MV này vậy??? // Reaction Vpop // BẠC PHẬN | K-ICM ft. JACKVpop Reaction // bac phan | K-ICM ft. JACK
Đoạn video này sẽ giúp học tiếng Anh =))
Johnny’s Instagram:

Johnny’s facebook:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

20 thoughts on “Chòi má, ai đã đạo diễn cho cái MV này vậy??? // Reaction Vpop // BẠC PHẬN | K-ICM ft. JACK

Leave a Comment