32 thoughts on “Chơi thử Pokemon Eevee trên Switch bằng Pokeball (20 phút)

  1. Người chơi trog clip và cái game ko liên quan j đến nhau, như kiểu clip " chuyện gì sẽ xảy ra khi đưa cho bố bạn chơi Let's go Eevee!"

Leave a Comment