2 thoughts on “Chơi thử Tân TLBB trung quốc

  1. Chỉ cách mua đồ trong shop ad ơi, chữ tàu không, mua hiện ra cái khung nhập gì trong đó mới mua được vậy ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *