Chữa chân cong 43- 40 tuổi phàn 1- vuong hoàng hoàngđộ cong đầu gối bệnh nhân 43 tuổi là 61 cm–chỗ cong nhất là 60 cm–độ cong đầu gối bệnh nhân 40 tuổi là 63 cm–chỗ cong nhất là 65 cm

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

Leave a Comment