Chùa cổ thiên lộc 300 năm tuổi/Thien Loc ancient temple is 300 years old /khánh hòa quê trâmchùa cổ thiên lộc có địa chỉ tại xã diên an, huyện diên khánh, tỉnh khánh hòa. Là ngôi chùa cổ có gần 300 năm tuổi.Trong chùa còn lưu giữ một đại hồng chung và một bảo chúng là hai vật rất xưa có từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, còn truyền lại. Trên Đại hồng chung có khắc “Thiên Lộc Thiền Tôn Tự”.Trong khuôn viên chùa còn có Miếu Ông Thạch thờ một tượng đá xanh, điêu khắc phần âm dương nam, nữ (Yoni và Linga), đây là phiến đá cổ đã vài thế kỷ của người Chăm để lại với diện tích khoảng 1m2.ta còn được chiêm ngưởng Đại Hồng chung đúc vào ngày 29-9-1966 nặng 340 kg, cao 1,6 mét.Sau chùa Thiên Lộc có một cây bồ đề to lớn, vòng ôm bốn người giang tay không xuể, cao khoảng 60m, tán xoè rộng khoảng 40m che rợp bóng vườn chùa. Đây là cây bồ đề rất đẹp, nổi tiếng, trở thành điểm tham quan cho du khách.
Thien Loc ancient pagoda has an address in Dien An commune, Dien Khanh district, Khanh Hoa province. An ancient temple with nearly 300 years of age, the temple still keeps a common common rose and one said that they are two very ancient objects dating from the Trinh Nguyen Dynasty, still passed down. On the Great Rose, there is “Thien Loc Thien Ton Pagoda”. In the #khánh hòa quê trâm
temple compound, there is a temple of Ong Thach worshiping a green stone statue, sculpture of the male and female Yin and Yang (Yoni and Linga), this is an ancient stone plate that has been used for several years. century of the Cham people with an area of ​​about 1m2.ta also admire the general Dai Hong cast on September 29, 1966 weighing 340 kg, 1.6 meters high. After Thien Loc pagoda, there is a huge Bodhi tree. , a circle of four people spread their arms around the air, about 60m high, about 40m wide canopy covering the garden and gardens. This is a very beautiful, famous bodhi tree, becoming a tourist attraction for visitors

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

One thought on “Chùa cổ thiên lộc 300 năm tuổi/Thien Loc ancient temple is 300 years old /khánh hòa quê trâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *