Chùa Diệu Pháp_Phật Pháp Hàng Tuần_Chủ Nhật 24-11- 2019Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

CHÙA DIỆU PHÁP
311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776 (626) 614-0566

CHÙA ĐIỀU NGỰ
14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 (714) 890-9513

Chùa Diệu Pháp_Phật Pháp Hàng Tuần_Chủ Nhật 24-11- 2019

Chùa Điều Ngự_Phật Pháp Hàng Tuần_Thứ Bảy

Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa Thượng Thích Viên Lý

Hòa Thượng Thích Viên Huy

Thượng Toạ Thích Nhật Tồn

Đại Đức Thích Ấn Minh

Đại Đức Thích Ấn Tri

Sư Cô Minh Huệ

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *