CHÙA DƯỢC SƯ | NGẬP NƯỚC | TRI ÂN QUÝ PHẬT TỬ VÀ QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂNCHÙA DƯỢC SƯ 142/4 Liên Khu 4-5, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh. Tri Ân và cảm niệm công đức quý Phật Tử ủng hộ trong công tác tôn tạo chùa Dược Sư. 28.10.2019

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment