22 thoughts on “Chùa Giác Hoa-Bản full

  1. I am coming 😍Look carefully😍
    Come and share friends' wonderful👏
    👍 78+1 Wishing friends good luck🙏

  2. Chùa giác hoa bản full rộng lớn em ha,chùa xây dựng cũng kỳ công lắm em ạ chùa đẹp quá nên chi cũng xem full

  3. Chùa Giác nhiều người đi thăm quá bạn ha, với lại cảnh ở chùa lúc nào cũng yên tịnh mình rất thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *