22 thoughts on “Chùa Giác Hoa-Bản full

  1. Chùa giác hoa bản full rộng lớn em ha,chùa xây dựng cũng kỳ công lắm em ạ chùa đẹp quá nên chi cũng xem full

  2. Chùa Giác nhiều người đi thăm quá bạn ha, với lại cảnh ở chùa lúc nào cũng yên tịnh mình rất thích

Leave a Comment