Chùa Linh Ứng, Thuận Tốn , Di Tích Lịch Sử xã Đa Tốn – http://XaDaTon.TK– Chùa Linh Ứng – Thuận Tốn – Đa Tốn còn giữ lại được một số di tích lịch sử
– Chùa Linh Ứng – Thuận Tốn có 3 tấm bia đá 1 tấm bia không có tên được dựng năm thứ nhất niên hiệu Dương Đức năm 1672, hai tấm bia hậu Chùa Linh Ứng – Thuận Tốn bia dựng ngày lành tháng 9 niên hiệu Cảnh Hưng thứ 42 năm 1781
– Chuông đồng chùa Linh Ứng – Thuận Tốn đúc năm Nhâm Thân niên hiệu Cảnh Hưng thứ 13 năm 1752
– Chùa Linh Ứng – Thuận Tốn có 32 pho tượng
– Chùa Linh Ứng – Thuận Tốn nằm cạnh Đình Làng

Nếu nội dung trên liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết . Cám ơn !
Đăng video lên kênh vui lòng liên hệ gửi clip thông qua địa chỉ Email sau:
info Liên hệ:
Email: xadaton.tk@gmail.com
Website:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *