32 thoughts on “Chùa ni Chùa Bửu Phong năm 1616 ở Biên Hòa Đồng Nai

  1. Đi đâu mà ra tới Đồng Nai vậy ta ..thôi like .17….👍👍👍👍👍👍👍Muội chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc 😂.Đi đâu cho đi với bạn ơi ….Mình thích đi lắm 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  2. Chùa bửu phong đúng là rất lâu vì kiến trúc hoa văn đã thể hiện được,rất đẹp lúc nào mình sẽ xuống một chuyến quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *