Chùa Pháp Bảo Ở Phật Giáo Việt Nam



Ngôi chùa, tịnh thất Pháp Bảo trên nền móng từ đường 100 năm trước do tộc Lê sang nhượng cho Đại Đức Thích Minh Tâm (Tiến Sỹ Bổn Huân), Đại Đức Pháp Bảo (đã hoằng pháp, hành hương khắp nơi trên thế giới). Sau đó về tiếp nối phụng sự đạo pháp dân tộc, tuổi trẻ tại vùng đất chiến tranh địa đạo Củ Chi. Mảnh đất nơi đây cần ươm dưỡng hạt giống Phật, tinh thần của Đạo lan tỏa muôn phương – Đạo Phật nhập thế để đi vào đời phù hợp với nhân sinh thời đại.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment