Chùa Pháp Nhãn -Tiệc Chay Gây Quỹ 2019 -Xây Dựng Hội Trường .Chùa Pháp Nhãn Tiệc Chay Gây Quỹ 2019 Xây Dựng Hội Trường
Ca sĩ Tuấn Anh, Vy Lan, Kim Phượng,Thầy Thích Trừng Sỹ,
Thu hình bỡi Trúc Võ. Tel: 832 475 4772 E-mail: Trucvovi@gmail.com

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “Chùa Pháp Nhãn -Tiệc Chay Gây Quỹ 2019 -Xây Dựng Hội Trường .

Leave a Comment