Chùa Phật Học ST: Dâng y-cầu siêu 21/7 Kỷ Hợi ( 2019 )VU LAN BÁO HIẾU
Cầu siêu cho ông bà : Trương Ba 90 t – Ng thị Ánh 63 t
NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment