15 thoughts on “Chữa tóc bạc sớm ngay tại nhà hiệu quả cao , chỉ sau 1 tuần tóc đen hơn cả đi nhuộm nhờ 1 nắm lá ổi

  1. Nghe đơn giản mà hiệu quả như vậy là quá tuyệt vời .Vì tôi là tóc kha nhiều .C ơn bạn đã chia sẻ!

  2. Mình và người bạn đã sài serum cỏ mực mộc nhu 3 bộ mà không kết quả .tất cả chỉ là quảng cáo thôi

Leave a Comment