Chùa Việt – Kỳ 80: Thăm chùa Bửu Phước trên đồi Núi Sạn – Nha TrangChùa Bửu Phước ngày nay không chỉ là nơi tụng kinh, niệm Phật, tu nhân hướng thiện mà còn là địa chỉ du lịch tâm linh của người dân thành phố biển…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment