4 thoughts on “#chùathiênHưng #ẩmthựcbìnhđịnh Chùa THIÊN HƯNG là một ĐẠI NAM thu nhỏ của Bình Định (phần I)

  1. khung viên chùa đẹp, có nhiều cây xanh, hoa lá và rộng rãi, tượng phât bà Quan Âm đẹp quá.

  2. Chùa thiên hương ở bình định qua lời giới thiệu của bạn rất tuyệt. Bạn như hướng dẫn viên du lịch luôn vậy

  3. Chùa Thiên Hưng đẹp như một Đại Nam thu nhỏ. " Đại Nam là một công vui chơi nổi tiếng ở Bình Dương"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *