4 thoughts on “chứng khoán đỏ sàn chắc bị tè le quá

  1. xin chào anh , chúc anh ngày càng phát triển . anh có thể giải đáp thắc mắc : nhà đầu tư môi giới chứng khoán E-trade có quy định là 500 ký quỷ , nếu mình có ROTH IRA ;stock ; MU ;… mổi một quỷ là $500.00 hay $500.00 cho tất cả, cám ơn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *