6 thoughts on “Chứng khoán: LỰC CẦU CUỐI PHIÊN, HỨA HẸN LAN TỎA TỪ NGÂN HÀNG SANG NHÓM KHÁC

  1. hello Mentor cho em hỏi tình hình mấy mã PVT, PVS, BSR, GMD, trong thời gian tới có dấu hiệu gì của hồi phục chưa. em dốt phân tích kĩ thuật quá mà đang kẹt pvs ở vùng giá 22.2k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *