One thought on “Chứng khoán: LUI QUÂN ĐỂ LẤY ĐÀ VƯỢT ĐỈNH 1000

  1. Cho mình hỏi DCM giá mua 8.5 để nhận cổ tức 9% Có được không? Mua để lâu dài hay bán trong tuần? Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *