Chuyển Windows SP2 thành SP3,4,5 cực đơn giản và dễ dàngCảnh báo ! Đây không phải là cửa sổ legit nâng cấp , nó cho phép các ứng dụng của bạn biết rằng bạn đang chạy trên gói sevice 3. Mình khuyên bạn nên sử dụng hướng dẫn này nếu bạn có vấn đề với nâng cấp ban đầu.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Chuyển Windows SP2 thành SP3,4,5 cực đơn giản và dễ dàng

Leave a Comment