Chuyển Trống Chùa Minh Thành Gia LaiMộ Cổ Thần Chung là nghi thức hành trì truyền thống trong Tùng Lâm của các tự viện Phật Giáo Bắc Truyền.
Chuyển Trống là một nghi thức hành trì thường nhật trong tùng lâm tự viện. Trong khi các nước vẫn còn giữ được nghi thức hành trì này thì ở Việt Nam chuyển trống đã dần bị mai một và thất truyền, nhất là các tỉnh miền Trung như Bình Định, Phú Yên hiện nay nghi thức hành trì này chỉ còn thưa thớt ở một vài chùa. Riêng tại Chùa Minh Thành Gia Lai, vẫn giữ được nghi thức chuyển trống truyền thống của Bình Định, mỗi ngày vào vãng khoá trước thời kinh Tịnh Độ tối đều có chuyển trống theo sự phân công trị nhật của bổn tự, vì vậy mỗi ngày tại bổn tự đều có chuyển trống trước thời khoá tụng kinh tối.
Tôi xin giới thiệu một đoạn chuyển trống ngắn tại bổn tự để mọi người tham khảo, ai có tâm cầu học thì cần phải tìm học và hành trì mới có thể lãnh hội được Nghi Thức Chuyển Trống truyền thống này. (đây là chuyển 1 luân trong Tam Luân Cửu Chuyển của nghi thức chuyển trống).

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *