1 thought on “Clip đi bảo tàng chứng tích chiến tranh của nhóm 3

 1. Cảm nhận của Vinh 3:12
  Cảm nhận của Kiệt 3:29
  Cảm nhận của Thư 3:58
  Cảm nhận của Trinh 4:22
  Cảm nhận của Minh Anh 4:55
  Cảm nhận của Châu 5:18
  Cảm nhận của Nghĩa 5:56

Leave a Comment