3 thoughts on “Cờ Cá Ngựa #1 | Thành viên mới của game này | Quốc Huy Channel 14

  1. Thằng này chơi ngáo dữ luôn
    Ê mày k biết chơi thì đừng chơi nữa mày
    Với lại quay Video được nữa khúc là đả tắc rồi vậy ai coi ma coi hả
    Mốt quay Video có tăm siếu nha
    Mày quay kiu gì vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *