28 thoughts on “CÔ THẮM VỀ LÀNG – TẬP 19 [FULL HD] | PHIM HÀI TẾT HAY NHẤT (PHẦN 2 – TẬP 11)

  1. -4.4 trừ, là do nhân vật gặp Cần bị dư,không nhất thiết, bị dư thừa, -2.4đ là do nhân vật chú Ben và Chú Hùng hơi mâu thuẫn (tôi ko biết là do tôi ko coi kĩ mấy tập trc)
    -0.9đ do nhạc gáp quá hay,nhân vật hơi dư, quá dư
    Tập này tui cho 2.3đ (xin cảm ơn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *