44 thoughts on “CỜ VUA HÌNH NGƯỜI 3D _ BATTLE VS CHESS 3D

  1. hậu ăn hậu là thắng còn mất hai xe hơi uổng phí mà làm cách nào để chạy nhanh với đồ họa đẹp vậy bạn

  2. đồ họa hoành tráng, rất xị nhưng vẫn thích bàn cờ truyền thống ơn, chứ vầy khó nhìn với suy nghĩ vì hiệu ứng nhiều !

  3. chơi đéo giết hậu của nó để nó giết hậu của mày cạn lời với thanh niên ngu như lồn què

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *