40 thoughts on “CƠN ÁC MỘNG URF 2019 VỚI MALPHITE 1300 AP ?

  1. Đoạn 7p22 mà bảo nó có mắt rồi thì t cx chịu
    Phản ứng của 1 thằng đồng đoàn mà bảo ghê thì chịu

  2. Anh đánh con Quinn đi. Rồi anh chọn 1 người của tem bn song rồi cứ anh nhìn thấy bn ấy ở đâu là anh đi bắt liền cho bn ấy tức chơi

  3. đúng là ác mộng thật…malphite em gặp hồi chiều khi đánh hạng…..1 combo e bốc hơi trong khi em gần 3k5 HP Malphite + thiêu đốt + ý chí + x100 Tuyệt Chiêu Nguyên Team Địch Dồn Vào :))) Ko Bốc Hơi Mới Lạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *