Con Đường Đi Đến Sự An Lạc Giải Thoát – Nghe Để Tránh Khỏi Khổ Đau Đeo Bám – Thanh Tịnh Pháp.Con Đường Đi Đến Sự An Lạc Giải Thoát – Nghe Để Tránh Khỏi Khổ Đau Đeo Bám – Thanh Tịnh Pháp :
“Người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, không bị tai nạn, và cầu mong cho gia đình được đầm ấm, yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa yêu thương mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc thì hãy sống trong MƯỜI ÐIỀU LÀNH”.

Lời dạy này quá rõ ràng chỉ có sống trong MƯỜI ÐIỀU LÀNH thì gia đình đầm ấm yên vui, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, tràn đầy hạnh phúc.

Lời dạy này không dối người, chỉ có những người sống quen trong MƯỜI ÐIỀU ÁC nên không đủ lòng tin. Vì thế, họ không sống trong MƯỜI ÐIỀU LÀNH này nên phải chịu mọi sự khổ đau không bao giờ dứt.

Vậy MƯỜI ÐIỀU LÀNH này là gì? MƯỜI ÐIỀU LÀNH này là mười điều sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh.
Bản ngã cuộc đời làm cho chúng sanh thường cống cao ngã mạng , tạo nghiệp mà không biết sống trong đau khổ không được hạnh phúc. Hãy nghe Phật dạy ” SỐNG MƯỜI ĐIỀU LÀNH”.
Làm người ai ai cũng cần phải thông hiểu MƯỜI ÐIỀU LÀNH và còn phải luôn luôn áp dụng nó vào cuộc sống hằng ngày của mình như ăn cơm, uống nước thì cuộc sống mới được bình an, vô sự.

Ai cũng biết con người không ăn cơm uống nước thì không thể sống được. Cho nên, con người muốn không còn bệnh tật hay những tai nạn thì mười điều lành này phải sống như ăn cơm và uống nước.

Khi biết pháp sống không còn đau khổ mà không áp dụng vào đời sống thì thà chết còn sướng hơn sống trong đau khổ.

Chúng ta là những người có phước báu lớn nên mới gặp phương pháp MƯỜI ÐIỀU LÀNH.

Lòng từ bi của đức Phật mong muốn con người thoát ra mọi sự khổ đau, vì thế Ngài mới dạy chúng ta sống trong MƯỜI ÐIỀU LÀNH. MƯỜI ÐIỀU LÀNH này mới cứu chúng ta thoát khỏi tất cả bệnh tật, tai ương, nạn khổ, chớ không có một vị thánh, thần nào cứu chúng ta thoát khổ được. Cho nên, khi có bệnh tật hay tai nạn khổ đau mà đến lạy lễ cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư thánh, chư thần từ bi cứu khổ, cứu nạn thì những hành động cầu xin này là những hành động mê tín, di đoan, lạc hậu, mù quáng.

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”. Lời dạy như vậy mà chúng ta còn cầu khấn van xin thì thử hỏi quý vị có phải là phật tử hay không? Hay là những tín đồ của một tôn giáo nào?

Muốn thoát khỏi bệnh tật, tai nạn khổ đau thì không có phương pháp nào hay hơn bằng phương pháp sống với MƯỜI ÐIỀU LÀNH. Sống với MƯỜI ÐIỀU LÀNH thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý.

(1) Thân có ba việc làm lành:

– Không sát sanh

– Không trộm cắp

– Không tà dâm

(2) Khẩu có bốn việc làm lành:

– Không nói dối

– Không nói thêu dệt

– Không nói lật lọng (nói lưỡi đôi chiều)

– Không nói lời hung ác

(3) Ý có ba việc làm lành:

– Không tham lam

– Không sân hận

– Không si mê
#loiphatday
#thanhtinhphap
#phatphapnhiemmau

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Thanh Tịnh Pháp tại đây :

CHÚC QUÝ PHẬT TỬ THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC .

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

One thought on “Con Đường Đi Đến Sự An Lạc Giải Thoát – Nghe Để Tránh Khỏi Khổ Đau Đeo Bám – Thanh Tịnh Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *