Cụ Bảo và GĐ thăm Đền Ngọc Sơn và Chùa Trấn Quốc.Ngày 27.11.2019, Cả nhà mình đã thăm Đền Ngọc Sơn và Chùa Trấn Quốc.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment