35 thoughts on “Cùng Thúy Cethline Review Quán Ốc Đụt Của Băng Chủ Dũng CT

  1. Đây là link kênh của cethline: https://www.youtube.com/user/mspipoo ae nào có tâm thì sub kênh giúp chị ấy

  2. Mọi người ơi mình xem intro mình có hơi thắc mắc là cethline có quan hệ với amee gì ko, mình hơi thắc mắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *